+46 703 742255 sandor@olsa.se

PRESSMEDDELANDE 2012-03-11

Nominering Buy Orlistat från Halland klar till tävlingen ”Årets hembygdsbok” Förlanda – Svunna tider från Skäreskog till Lövsjöns strand, utgiven av Arne Ahlqvist och Föreningen Förlandaboken (tryckt 2010, distribuerad 2011).