Märke för vandringsled

Bergslagsleden

Region Örebro län
År: 2015

Att skapa ett tygmärke för Bergslagsleden – ett populärt turistområde i Örebro län.