Vertiseit

Logo och grafisk mall.

År: 2008, 2014, 2018

Uppdragsbeskrivning: Grafisk profil, mallar och trycksaker. I samarbete med Treativ.