+46 703 742255 sandor@olsa.se

Rubato

Mer musik

Min syster är en mycket begåvad och känd dirigent i Ungern. Hon är engagerad i många olika musikprojekt, förutom att hon själv sjunger och är vice president i Kodály-kören, hon är också ledare för sin egen kammarkör Sol Oriens. Hon är styrelsemedlem i olika musikrelaterade föreningar och ansvarig utgivare för tidningen Rubato – en seriös musikrelaterad publikation för östra Ungerns samlade musikelit.

Tidningen Rubato behöver en uppfräschning. Det är då kommer jag in i bilden…