+46 703 742255 sandor@olsa.se

Veddige Åkeri

Den gamla hemsidan från 2005 behövde fräschas upp. Och nya funktioner skulle läggas till. Och göras profilen tydligare. Och den uppskattade ”trailerväljaren” göras smidigare. Här är den.

Veddige Åkeri
Veddige Åkeri AB nuvarande logo

Veddige Åkeri AB nuvarande logo

Veddige Åkeri logoförslag

Veddige Åkeri logoförslag